Schade aanmelden

Elke VvE heeft een eigen verzekeringspakket, daarin zit minimaal een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

De opstalverzekering van de VvE dekt (in grote lijnen) de schade aan de opstallen (muren, plafonds, vloeren, deuren, ramen en kozijnen) en de gemeenschappelijke voorzieningen die ontstaan door onvoorziene omstandigheden.

De gevolgschade wordt door de opstalverzekering in behandeling genomen als de oorzaak verholpen is. Indien de oorzaak ligt in een privé gedeelte van een woning, dient de desbetreffende eigenaar zelf zorg te dragen voor reparatie of herstel. Is er sprake is van mankement aan de gemeenschappelijke delen, dan zal de VvE zorgdragen voor het verhelpen van de oorzaak en/of noodherstel.

De gedupeerde dient de gevolgschade te melden bij de opstalverzekering. Hoort de schade hier thuis, dan neemt de verzekeraar deze in behandeling. Daarnaast geven zij de benodigde informatie (denk hierbij aan bijvoorbeeld te ondernemen stappen). Voor inhoudelijke informatie over de polis en voorwaarden verwijzen wij u door naar de website van uw VvE.