Reparatie aanmelden

Reparatieverzoek aanmelden

Wilt u een reparatieverzoek melden dat geen calamiteit is, dan kan dit via de website van uw VvE. Maak hierbij zo goed mogelijk duidelijk:

Wat het gebrek is, waar het gebrek zich bevindt, en indien mogelijk, wat de oorzaak zou kunnen zijn.

Dit zodat wij hiervoor gericht opdracht kunnen geven.

Als u bijvoorbeeld alleen ‘het lekt’ doorgeeft, weten wij niet wat precies het probleem is. Waar lekt het? Is het een waterleiding, het dak of bij een kozijn?

Vermeld ook altijd een telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken. Zo kunnen wij of de firma die opdracht krijgt om het gebrek te verhelpen, u bellen voor meer informatie en/of het maken van een afspraak.

U kunt voor het melden van een reparatieverzoek vanzelfsprekend ook tijdens kantooruren bellen met BeheerGoed via: 010 333 38 33.

Calamiteiten melden

In geval van een calamiteit, zoals bijvoorbeeld brand, stroomuitval of een ernstige lekkage kunt u 24 uur per dag bellen met: 010 333 38 33.

Reparaties alleen voor gemeenschappelijke ruimtes

U kunt uitsluitend reparatieverzoeken indienen die betrekking hebben op de gemeenschappelijke zaken van de VvE. Reparaties aan uw privé-gedeelte handelt u zelf af. Wat gemeenschappelijk is en wat privé, ligt vast in het splitsingsreglement van uw VvE. Daarin is geregeld wie verantwoordelijk is voor de kosten. Twijfelt u? Neem gerust contact met ons op of kijk eens naar het document Onderhoud ABC voor VvE’s via de website van uw VvE .

Reparatiekosten en -werkzaamheden

Soms is het onduidelijk hoe schade aan de openbare ruimte is ontstaan. We weten dan niet of de VvE of een van de bewoners de kosten moet dragen. In dat geval regelen wij eerst de reparatie. Blijkt later dat een bewoner de schade veroorzaakte, dan betaalt hij alsnog de kosten van de reparatie. Stel u meldt een lekkage, maar weet niet waardoor dat komt. De VvE zorgt voor de reparatie. Als blijkt dat bijvoorbeeld lekkende kitnaden in uw douche de lekkage veroorzaakten, dan betaalt u alsnog de gemaakte kosten. Soms laat de VvE werkzaamheden uitvoeren, terwijl dat voor u onhandig of zelfs onwenselijk is. Toch bent u verplicht uw medewerking te verlenen. Als u dit niet doet, dan kan de VvE uw medewerking afdwingen via een gerechtelijke procedure. Alle kosten die daardoor ontstaan, betaalt u.