Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door BeheerGoed met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. BeheerGoed verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door BeheerGoed worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. BeheerGoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel BeheerGoed alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BeheerGoed niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door BeheerGoed worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel BeheerGoed uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door BeheerGoed worden onderhouden wordt afgewezen.

BeheerGoed plaatst foto’s en video’s op haar website, social media, flyers, posters, brochures etc. Deze foto’s en video’s zijn eigendom van BeheerGoed en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.